Tentang Kami


Bagikan:
Bagikan:

SUSUNAN PENGURUS
LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH
PWNU JAWA BARAT
Masa Khidmat 2021 – 2026


PEMBINA & PENASEHAT :

1. KH. Lukman Hakim, MA.
 2. Dr. H. Asep Syaripudin, M.Si.
 3. H.Taufik Ardani, MA.
 4. H. Cahya M. Nuh, SE., MM.
 5. Dr. Nur Hidayat, SE.,ME.,Ak.CA.BKP.
 6. Dedi Wahyudi, M.Ag.
 7. DR. H. Abdulloh Syafe'i


PENGURUS HARIAN 
Ketua : Qomarudin, ST.
Wakil Ketua : Ir. H. Nahdluddin Ma'arif
Wakil Ketua : H. Efendi Rahmat, M.Ag.
Wakil Ketua : Jalaludin, M.E.Sy.
Wakil Ketua : HR. A Koswara, S.Ip., MM.
Wakil Ketua : KH. Zaenal
Wakil Ketua : Heru Rojikin, S.Ud.
Sekretaris : Nur Ali, S.Pd.
Wakil Sekretaris : Odang, S.Pd.I., M.Kom.
Wakil Sekretaris : Dr. M.Kholid, SH., MH.
Wakil Sekretaris : H.M.Iqbal Muhajir, Lc.
Wakil Sekretaris : Rd. Amar Muslih, M.SI., Ak.CA.QIA.
Bendahara : Heru Rusdiana, SS., MM.
Wakil Bendahara : Ridwan Fadilah, S.Pd.
Wakil Bendahara : M. Fuad Syafi'i, S.Pd.I., MA.
Wakil Bendahara : Hasannudin, S.H.I.


BIDANG-BIDANG
A. Bidang Pengumpulan

1. H. Faisal Fikri, M.Ag.
2. Maulana Malik Ibrohim,S.IP.
3. Moh. Hegel Yusuf


B. Bidang Pemberdayaan
1. Dr.Zaenal Abidin, S.Ap., M.Si.
2. Tuti Alawiyah, M.Pd.
3. Imam Warotho


C. Bidang Sumber Daya Manusia
1. Roni Syahroni, S.Pd.I
2. Warnadi, S.Sos.
3. Hayatullah, M.Pd.


D. Bidang IT dan Digitalisasi
1. Faturohman, S.Pd.
2. Hari Susanto, S.Ag.
3. Nur Sholeh, S.Sos.


E. Bidang Pencatatan Keuangan
1. Khaerul Umam, S.Pd.
2. Mujahidin, S.Pd.
3. Imam Syafi'i, S.Pd.
4. Budi Taryono, SE.

Mitra Lazisnu PWNU Jawa Barat